Trebate platiti kako bi vidjeli ovaj sadržaj. Ili je zabranjeno jer ste dijeli vaš račun s drugima, kontaktiranja administratora da se oporavi.

Discovery science
06:00 kako se proizvode…
06:24 kako se proizvode…
06:48 kako se proizvode…
07:12 kako se proizvode…
07:36 kako se proizvode…
08:00 kako se proizvode…
08:24 nasa-ini neobjašnjeni dosjei
09:12 nasa-ini neobjašnjeni dosjei
10:00 ekstremni inženjerski pothvati
10:48 ekstremni inženjerski pothvati
11:36 kako se proizvode…
12:00 kako se proizvode…
12:24 kako se proizvode…
12:50 savageove gradnje
13:38 magic of science
14:02 magic of science
14:26 magic of science
14:50 magic of science
15:14 ekstremni inženjerski pothvati
16:02 ekstremni inženjerski pothvati
16:50 nasa-ini neobjašnjeni dosjei
17:40 nasa-ini neobjašnjeni dosjei
18:30 kako se proizvode…
18:55 kako se proizvode…
19:20 kako se proizvode…
19:45 kako se proizvode…
20:10 kako se proizvode…
20:35 kako se proizvode…
21:00 alaska mega machines
21:50 vizionari: ljudi koji mijenjaju svijet, solarna energija